Mask Group 40@2x

Produkty dla bydła

Produkty dla bydła

Preparaty mlekozastępcze

Cielęta

Jałówki

Okres przejściowy

Laktacja

Zapobieganie zaburzeniom okołoporodowym

Zapobieganie kwasicy - preparaty buforujące

Wspomaganie rozrodu

Bydło mięsne i opasy

Źródło metioniny dojelitowej i białka

Żywe kultury drożdży

Kapsuły (bolusy)

Wspomaganie pracy wątroby

Preparaty przeciwpleśniowe i wiążące mykotoksyny

Preparat redukujący pasożyty, amoniak i wilgoć

Hamowanie objawów agresji i niepokoju

Wzmocnienie odporności

Lizawki

Zakiszacze biologiczne

Zakiszacze chemiczne

Zapobieganie zgrzewaniu kiszonki i TMR-u