Mask Group 40@2x

Dolmix Rumen Activator

Dolmix Rumen Activator

Dolmix Rumen Activator
Mieszanka paszowa uzupełniająca
dla krów mlecznych szczególnie w okresie okołowycieleniowym

Właściwości

Dolmix Rumen Activator jest preparatem opartym na cukrach, produktach mlecznych, melasie suszonej i żywych drożdżach. Zwiększa populację bakterii sacharolitycznych podnosząc poziom propionianów w żwaczu, wykorzystywanych w procesie glukoneogenezy w wątrobie do biosyntezy glukozy. Przyspiesza namnażanie mikroflory żwacza.
Zwiększa pobranie paszy i wpływa na poprawę wykorzystania składników pokarmowych oraz efektywny przebieg procesów fermentacyjnych w żwaczu.
Ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia ketozy i przemieszczenia trawieńca.

Instrukcja stosowania

w zasuszeniu: 30-50 g/szt./dzień
po wycieleniu: 50-100 g/szt./dzień