Mask Group 40@2x

Dolmix Rumen Activator

Dolmix Rumen Activator

Dolmix Rumen Activator Herbs
Mieszanka paszowa uzupełniająca
dla przeżuwaczy, szczególnie w okresie okołowycieleniowym

Właściwości

Dolmix Rumen Activator jest preparatem opartym na cukrach, produktach mlecznych, melasie suszonej i żywych drożdżach. Zwiększa populację bakterii sacharolitycznych podnosząc poziom propionianów w żwaczu, wykorzystywanych w procesie glukoneogenezy w wątrobie do biosyntezy glukozy. Przyspiesza namnażanie mikroflory żwacza.
Zwiększa pobranie paszy (pobudz apetyt na początku laktacji) i wpływa na poprawę wykorzystania składników pokarmowych oraz efektywny przebieg procesów fermentacyjnych w żwaczu.
Ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia ketozy i przemieszczenia trawieńca, stłuszczenia wątroby, porażenia poporodowego.

Instrukcja stosowania

Krowy:
w zasuszeniu - 30-50 g na sztukę dziennie
po wycieleniu - 50-100 g na sztukę dziennie
Owce, kozy:
w zasuszeniu – 10 - 20 g na sztukę dziennie
po porodzie – 20 - 40 g na sztukę dziennie