Mask Group 40@2x

Dolmix BM p MET

Dolmix BM p MET

Dolmix BM p Met
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna podstawowa
dla krów mlecznych wysokowydajnych w okresie laktacji

Właściwości

Mieszanka paszowa uzupełniająca z optymalną ilością witamin w formie chronionej, makro- i mikroelementów (także w formach organicznych), drożdży paszowych, unikalnym zestawem substancji buforujących oraz dodatkami smakowo-zapachowymi. Niezbędna w całym okresie laktacji, zróżnicowana ze względu na potencjał genetyczny, warunki utrzymania i sposób zadawania pasz.

Dolmix BM p MET do stosowania w żywieniu z udziałem niebiałkowych związków azotowych.

Instrukcja stosowania

100-150 g/szt./dzień