Mask Group 40@2x

Dolbuf PRO

Dolbuf PRO

worek_niebieski_krowy_Ph
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna
dla bydła

Właściwości

Dolbuf PRO to wzbogacony żywymi kulturami drożdży Dolbuf, ograniczającymi wahania pH treści żwacza, z dodatkiem propionianu wapnia, który wpływa na zwiększenie rezerwy glikogenu w wątrobie oraz poziomu glukozy we krwi. W środowisku żwacza, wraz z buforem z alg i kwaśnym węglanem sodu, tworzą aktywny układ buforowy, efektywnie stabilizujący pH treści żwacza. Działanie buforujące stwarza korzystne warunki do rozwoju pożądanej mikroflory fermentacji propionowej oraz przyczynia się do utrzymania w żwaczu prawidłowych proporcji kwasów.

Instrukcja stosowania

100 g na sztukę
przy bardzo wysokich wydajnościach mlecznych ilość można zwiększyć do 200 g