Mask Group 40@2x

Dolcell 1200

Dolcell 1200

Dolcell_2
Mieszanka paszowa uzupełniająca zawierająca żywe kultury drożdży

Właściwości

Dolcell 1200 zawiera żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae, które wykazują wysoką aktywność biologiczną w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. Ograniczają wahania pH treści żwacza oraz poprzez zmniejszenie w nim koncentracji tlenu, stwarzają warunki sprzyjające większej aktywności mikroflory. Dolcell 1200 zapobiega nadmiernej produkcji kwasu mlekowego, co w efekcie buforuje treść żwacza, wpływając na poprawę strawności włókna.
U krów mlecznych wpływa na wzrost wydajności i poprawę parametrów mlecznych (wyższy procent białka i tłuszczu). U bydła mięsnego zwiększa dzienne przyrosty masy ciała. U cieląt powoduje szybsze namnażanie się pożądanej flory bakteryjnej, co polepsza strawność i przyspiesza wzrost zwierząt. Dodatkowym atutem mieszanki jest zawartość naturalnych witamin z grupy B i aminokwasów.

Instrukcja stosowania

krowy mleczne - 50 g na sztukę
bydło opasowe - 40 g na sztukę
cielęta, jałówki - 20 g na sztukę
owce, kozy - 20 g na sztukę