Mask Group 40@2x

Dolfat Protect

Dolfat Protect

Dolfat Protect
Mieszanka paszowa uzupełniająca – źródło chronionej energii z dodatkiem naturalnego buforu żwaczowego
dla krów wysokomlecznych

Właściwości

Dolfat Protect, mając znacznie większą koncentrację energii od pozostałych składników pokarmowych oraz bardzo dużą strawność (przekraczającą 85%). Zawiera także naturalny bufor żwaczowy. Korzystnie wpływa na wskaźniki rozrodu, poprzez poprawę funkcjonowania jajników, wzrost ilości progesteronu w surowicy krwi oraz mniejszą śmiertelność zarodków.
Dolfat Protect podnosi wartość energetyczną dawki bez wpływu na trawienie w żwaczu.

Warunki stosowania:

  • stosowanie mieszanki jest uzasadnione tylko w żywieniu krów wysokowydajnych o bardzo dużym potencjale genetycznym po wcześniejszym prawidłowym zbilansowaniu dawki pokarmowej,
  • należy utrzymywać pH płynu żwaczowego powyżej 6,3.

Instrukcja stosowania

300-400 g na sztukę dziennie