Mask Group 40@2x

Produkty dla trzody

Produkty dla trzody

Lochy luźne i prośne

Lochy karmiące

Preparaty mlekozastępcze, energetyczne i białkowe

Prosięta

Warchlaki

Tuczniki

Knury

Regulacja pracy przewodu pokarmowego

Preparaty przeciwpleśniowe i wiążące mykotoksyny

Wsparcie w zwalczaniu pasożytów

Wspomaganie układu odpornościowego, pokarmowego i oddechowego

Zapobieganie agresji i kanibalizmowi

Zakwaszacze