Mask Group 40@2x

DOLSIL HOT

DOLSIL HOT

DOLSIL Hot
Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca.
Dodatek do pasz dla bydła zapobiegający zagrzewaniu kiszonki, TMR-u.

Właściwości

Zawiera kwas propionowy, wykazuje wyraźne działanie antymikrobiologiczne, zabezpiecza przed powstawaniem mikotoksyn. Stabilizuje tlenowo pasze objętościowe, zapobiega wtórnej fermentacji i zagrzewaniu się pasz, ogranicza powstawanie etanolu, chroni wątrobę, ogranicza straty składników pokarmowych.
Poprawia bilans energetyczny i polepsza smakowitość paszy.

Instrukcja stosowania

Jako dodatek do TMR: 2 kg/tonę paszy
Jako zabezpieczenie pryzm kiszonki – w formie oprysku w miejscu wybierania:
kiszona z kukurydzy: rozcieńczyć w stosunku 1:1
pozostałe kiszonki: bez rozcieńczania