Mask Group 40@2x

Dolsorb B

Dolsorb B

DOLSORB B
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna z substancjami pochłaniającymi mykotoksyny

Właściwości

Substancje zawarte w preparacie – węgiel drzewny i taniny kasztana jadalnego oraz substancje o właściwościach adsorpcyjnych redukują poziom mykotoksyn – toksyn grzybowych.

Instrukcja stosowania

0,5 - 2 kg/t paszy treściwej
lub z ręki
krowy mleczne: 10 g/szt./dzień
cielęta: 3 g/szt./dzień
Uwaga: Produkt skoncentrowany. Nie stosować bezpośrednio do karmienia.
Używać wyłącznie w procesie produkcji pasz.
Środki ostrożności: Produkt drażniący dla błon śluzowych. Używać rękawic i okularów ochronnych.
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody.