Receptury pasz dla cieląt

 IIIIII
Śruta sojowa 46%21%21%20%
Pszenica30%30%40%
Jęczmień25%25%36%
Kukurydza 20% 
Owies20%  
Dolmix C4%4%4%
Parametry mieszanek
Energia metaboliczna (MJ)6,876,95
Białko ogólne (%)18,21817,9