Mask Group 40@2x

Dolmix BM p

Dolmix BM p

worek_dolmix_niebieski_krowa
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna podstawowa
dla krów mlecznych wysokowydajnych w okresie laktacji

Właściwości

Mieszanka paszowa uzupełniająca z optymalną ilością witamin w formie chronionej, makro- i mikroelementów (także w formach organicznych), drożdży paszowych, unikalnym zestawem substancji buforujących oraz dodatkami smakowo-zapachowymi. Niezbędna w całym okresie laktacji, zróżnicowana ze względu na potencjał genetyczny, warunki utrzymania i sposób zadawania pasz.

Dolmix BM p w pełni zabezpiecza potrzeby bytowe krów o wysokim potencjale produkcyjnym. Pozwala – uwzględniając rodzaj i ilość stosowanych pasz, sposób ich zadawania, warunki środowiskowe i fazę laktacji – optymalnie bilansować w dawce pokarmowej składniki mineralne i witaminy.

Instrukcja stosowania

100 g na krowę dziennie