Mask Group 40@2x

Dolmet

Dolmet

Dolmet
Mieszanka paszowa uzupełniająca – źródło metioniny dojelitowej i białka
dla krów mlecznych i bydła opasowego

Właściwości

Dolmet jest źródłem azotu potrzebnego do szybkiej syntezy białka mikroorganizmów żwacza, trawionych w jelicie cienkim. Doskonale synchronizuje pracę żwacza przy stosowaniu w dawkach szybko rozkładanych węglowodanów (np. kiszone ziarno). Pozwala na częściową zamianę poekstrakcyjnych śrut rzepakowej i sojowej (100 g produktu jest ekwiwalentem białkowym 280 g poekstrakcyjnej śruty sojowej). Dodatek metioniny dojelitowej zwiększa wykorzystanie białka w jelicie cienkim. Dolmet doskonale miesza się z paszą, jest chętnie pobierany przez zwierzęta, przez co zwiększa produkcję mleka oraz poprawia przyrosty masy ciała u opasów.

Warunki stosowania:

  • Dolmet należy wprowadzać stopniowo, tj. zaczynając od małej ilości i w ciągu 10 dni dochodząc do 200 g, a w ciągu kolejnych 20 dni, do pełnej dawki,
  • w czasie stosowania mieszanki należy unikać zmian w dawce pokarmowej,
  • dawka pokarmowa musi być wysokoenergetyczna, zawierać dużo skrobi (kiszonka z kukurydzy dobrze ukolbionej, kiszone ziarno, wysokie dawki paszy treściwej) i zawierać nie więcej niż 15% białka ogólnego,
  • należy utrzymywać pH krów w przedziale 5,5 – 6,4 (pH poniżej 5,5 powoduje obniżenie wykorzystania mieszanki, zaś powyżej 6,4 następuje zbyt szybkie uwalnianie amoniaku),
  • nie stosować dla bydła zarobaczonego (parazytozy),
  • konieczne jest pełne zaopatrzenie bydła w witaminy i składniki mineralne (fosfor, siarkę, miedź, mangan itd.), gdyż są one konieczne do syntezy aminokwasów i białka bakteryjnego.

Podając Dolmet należy równolegle stosować mieszanki:

  • krowy mleczne: Dolmix BM p+, Dolmix BM p super lub Dolmix BM lactan
  • bydło opasowe: Dolmix BO

Instrukcja stosowania

od 100 do 200 g na sztukę dziennie
od 200 do 500 g na sztukę dziennie - WAŻNE! - ustalane na podstawie bilansu azotu w żwaczu oraz dostępności i formy energii