Program odchowu cieląt

Tydzień

TradycyjnyIntensywnySkrócony
 Dolmilk MDPasza starterowaPasze objętościoweDolmilkPasza starterowaPasze objętościoweDolmilkPasza starterowaPasze objętościowe
1

MD Premium lub MD 1
5-6 l.
do woli Intense 6 l.do woli Short 6 l.0,1 kg 
2

MD 1 lub MD 2 4-6 l.

do woli Intense 6 l.do woli Short 6 l.0,3 kg 
3

MD 1 lub MD 2 4-6 l.

do woli Intense 7 l.do woli Short 7 l.0,4 kg 
4

MD 2 lub MDS 2
6-8 l.
0,4 kg Intense 7 l.do woli Short 7 l.0,7 kg 
5

MD 2/3 lub MDS 2/3
6-8 l.
0,6 kg Intense 6 l.do woli Short 6 l.1 kg 
6

MD 3 lub MDS 3
6-8 l.
0,9 kgsiano do woli 

Intense 6 l.do wolisiano do woliShort 4 l.1,5 kgsiano do woli
7

MD 3 lub MDS 3
6-8 l.
1,3 kgsiano do woli

Intense 6 l.do wolisiano do woliShort 2 l.2 kgsiano do woli kiszonki do woli
8

MD 3 lub MDS 3
6-8 l.
1,5 kgsiano 0,7 kg

Intense 5 l.do wolisiano do woli   
9

MD 3 lub MDS 3
6-8 l.
1,7 kgsiano 0,8 kg kiszonki do woliIntense 4 l.1,6 kgsiano do woli kiszonki do woli   
10

MD 3 lub MDS 3
5-7 l.
1,9 kgsiano 0,8 kg kiszonki do woliIntense 2 l.1,8 kgsiano do woli kiszonki do woli   
11

MD 3 lub MDS 3
4-6 l.
2,1 kgsiano 0,9 kg kiszonki do woli      
12

MD 3 lub MDS 3
3-5 l.
2,3 kgsiano 1 kg kiszonki do woli      

Niezależnie od wybranego systemu odchowu, należy zawsze zapewnić cielętom stały dostęp do świeżej wody oraz podawać wysokiej jakości paszę starterową.
Niezależnie od wybranego systemu odchowu cieląt, należy zwrócić uwagę, szczególnie w pierwszych tygodniach życia, na prawidłowe odpajanie.
Cielęta powinny pić z wiaderek ze smoczkiem z otworami pozwalającymi na długi czas odpajania, co pozwoli im wytworzyć właściwą ilość śliny.
Ślina oprócz wielu cennych właściwości, zawiera również enzym niezbędny do trawienia tłuszczu, co ogranicza ryzyko wystąpienia biegunek.