Mask Group 40@2x

Dolmix BO MET

Dolmix BO MET

worek_niebieski_Met_opas
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralno-witaminowa dla bydła mięsnego i opasowego z dodatkiem metioniny dojelitowej

Właściwości

Stosowanie Dolmix BO MET zapewnia optymalne wykorzystanie potencjału zwierząt. Hamuje rozwój niekorzystnych bakterii w jelitach. Dodatek metioniny dojelitowej daje pewność dotarcia do jelita niezależnie od pH żwacza, gwarantuje wchłanianie w jelicie (bez strat w wydalaniu). Metionina dożwaczowa zapewnia zwiększenie puli białka żwaczowego – wzrost korzystnej flory żwaczowej. Mieszanka zalecana do stosowania w żywieniu z udziałem niebiałkowych związków azotowych.

Instrukcja stosowania

podawać 50-100 g na sztukę dziennie