Mask Group 40@2x

Dollact

Dollact

worek_zielony
Uzupełniający preparat mlekozastępczy do paszy dla prosiąt

Właściwości

Zalecany przy sporządzaniu pasz typu prestarter i starter.
Cenne składniki w odpowiedniej proporcji pozwalają prosiętom na łagodniejsze przejście przez newralgiczny okres kumulacji wielu stresogennych czynników w okresie okołoodsadzeniowym.
Gwarancja odchowania zdrowych i silnych miotów o wysokiej masie odsadzeniowej.

Instrukcja stosowania

Uzupełniający preparat mlekozastępczy przeznaczony dla prosiąt do stosowania w postaci sypkiej
Podawanie – do 20% udziału w paszy