Mask Group 40@2x

HORSEMIX MARE

HORSEMIX MARE

HORSEMIX MARE
Wspieranie przygotowań do rui i reprodukcji Klacze hodowlane

Właściwości

HORSEMIX MARE to preparat przeznaczony do uzupełnienia organizmu klaczy w witaminy, aminokwasy i składniki mineralne w okresach szczególnie dużego zapotrzebowania, kiedy niedobory występują najczęściej i mają niekorzystny wpływ na rozwój płodu, wydajność mleczną i późniejsze zaźrebienie.
HORSEMIX MARE uzupełnia niedobory, a źrebaka zaopatruje w rezerwy witamin, szczególnie witaminy A.

Instrukcja stosowania

Proszek:
należy zmieszać z poranną dawką paszy treściwej
    20g (4 miarki) na klacz dziennie
    30-40g (6-8 miarek) na klacz dziennie - w przypadku, gdy preparat jest jedynym dodatkiem uzupełniającym do dawki złożonej tylko z siana i owsa, a klacz aktualnie nie korzysta z pastwiska
Tabletki:
    12 tabletek na klacz dziennie
Zalecany czas stosowania: od ostatniego etapu ciąży do momentu potwierdzenia kolejnej ciąży.
Przed zastosowaniem mieszanki lub przed przedłużeniem okresu stosowania należy zasięgnąć opinii specjalisty ds. żywienia lub lekarza weterynarii.

Preparat nie zawiera żadnych substancji wymienionych na liście substancji zakazanych - FEI Equine Prohibited Substances List (EPSL).