Mask Group 40@2x

Dolmix GK grower 2%

Dolmix GK grower 2%

worek_czerwony_k_g
Mieszanka paszowa uzupełniająca – mineralna
dla brojlerów drobiu wodnego od 5 do 12 tygodnia życia

Właściwości

Produkt zapewnia maksymalne wykorzystanie paszy, lepsze wchłanianie składników odżywczych, wysokie przyrosty dzienne przy jednoczesnym niskim zużyciu paszy, uzyskanie i utrzymanie przez cały okres tuczu najwyższych parametrów produkcyjnych, tuszki najwyższej jakości o wysokim procencie mięsności, wysoki status zdrowotny stada, właściwy rozwój młodych ptaków – odpowiednia mineralizacja kośćca, prawidłowe upierzenie, pełne wykorzystanie potencjału genetycznego ptaków. Ponadto redukuje stres. Gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników przy minimalizacji kosztów produkcji.

Instrukcja stosowania

2 kg na 100 kg paszy – 2%