Mask Group 40@2x

Wzdęcie u cielaka – co robić?

Wzdęcie u cielaka – co robić?

Cielak

Wzdęcie u cieląt, nazywane niekiedy kolką, jest stanem zagrażającym życiu, spowodowanym nagromadzeniem nadmiernej ilości gazów w układzie pokarmowym, głównie w żwaczu. Powoduje ból, dyskomfort i może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Często skutkuje uciskiem na narządy wewnętrzne i w konsekwencji wywołuje zaburzenia krążenia. Jest to dość powszechne schorzenie u cieląt. Wzdęcie może być spowodowane różnymi czynnikami, które omówimy w dzisiejszym artykule. Podpowiemy również, co należy robić w przypadku wzdęcia i jak zapobiegać tej dolegliwości.

Jakie są objawy wzdęcia u cielaka?

Najbardziej charakterystycznym objawem wzdęcia jest wyraźnie powiększony obrys brzucha. Powłoki brzuszne stają się bardzo napięte. Cielę może wykazywać oznaki niepokoju i przejawiać zachowania, takie jak tarcie się o ściany lub podłoże, ciężkie oddychanie i wyginanie się w wyniku bólu. Zwierzę odczuwa dyskomfort i odmawia jedzenia lub wykazuje zmniejszony apetyt. Pojawiają się zaburzenia trawienne, na przykład biegunka, zaparcia lub inne nieprawidłowości w regularności wypróżnień. Skrajnym symptomem jest duszenie się cielaka, ponieważ powiększony żwacz blokuje przeponę, co uniemożliwia oddychanie.

Co robić w przypadku wzdęcia?

W przypadku podejrzenia wystąpienia wzdęcia u cieląt, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem weterynarii, ponieważ taki stan najczęściej wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Ważne jest, aby działać szybko, ponieważ zbagatelizowane objawy zagrażają życiu zwierzęcia. Przerwij podawanie paszy, aby nie obciążać dodatkowo układu pokarmowego. Jeśli cielak nadal ssał mleko, odizoluj go od matki, aby wstrzymać podawanie pokarmu, albo zaprzestań podawania preparatów mlekozastępczych. Zapewnij cielakowi dostęp do świeżej wody, aby uniknąć odwodnienia. Jeśli jesteś w stanie, delikatnie zbadaj cielaka, aby sprawdzić, czy nie wykazuje dodatkowych objawów takich jak gorączka, jednak staraj się unikać nadmiernego drażnienia obolałego brzucha. Do czasu przybycia lekarza weterynarii monitoruj stan zwierzęcia. Obserwuj czy objawy się nie nasilają i zwracaj uwagę na zmiany w jego zachowaniu.

Zapobieganie wzdęciom u cieląt

Wzdęcie u cieląt jest poważnym problemem zdrowotnym, dlatego należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Ważne jest przestrzeganie regularnych pór posiłków. W okresie karmienia mlekiem, bądź preparatem mlekozastępczym istotnie jest, zwłaszcza w pierwszych dniach, podawanie pokarmu z wiaderek ze smoczkiem, a nie z wiader postawionych na ziemi. Używanie wiadra ze smoczkiem, co prawda jest bardziej pracochłonne dla obsługi, lecz powoduje fizjologiczny sposób picia, a więc zamknięcie rynienki żwaczowej i przemieszczenie treści, z ominięciem żwacza, bezpośrednio do trawieńca. Mleko, które w tym okresie zalegałoby w jeszcze nie do końca rozwiniętym żwaczu, mogłoby powodować wzdęcia. Karmienie o ustalonych godzinach zapobiega nadmiernemu i zbyt szybkiemu spożyciu pokarmu. Ważną rolę odgrywa również kontrola jakości podawanych preparatów. Dawki żywieniowe powinny być dobrane tak, aby pokrywały zapotrzebowanie zwierząt na substancje odżywcze i jednocześnie zachowane były proporcje między poszczególnymi składnikami. Należy unikać pokarmów zbyt bogatych w białko, aby nie powodować fermentacji w żwaczu. Pełnoporcjowe preparaty mlekozastępcze, takie jak Dolmilk INTENSE w pełni pokrywają zapotrzebowanie bytowe i wzrostowe cieląt, a także gwarantują największe dobowe przyrosty już od pierwszych dni życia. Niedopuszczalne są gwałtowne zmiany w diecie cieląt, które mogą prowadzić do zaburzeń w trawieniu. Nowe składniki należy wprowadzać stopniowo, aby organizm mógł się do nich przystosować. Podstawą jest zapewnienie stałego dostępu do czystej, świeżej wody, którą należy często wymieniać, aby nie doprowadzić do namnażania chorobotwórczych drobnoustrojów. Zapewnij cielętom optymalne warunki hodowlane: odpowiednio działającą wentylację pomieszczeń, bezpieczne i czyste podłoże i przede wszystkim dużo miejsca umożliwiającego swobodne poruszanie się. Przydatne będą mieszanki uzupełniające ułatwiające przystosowanie zwierzęcia do warunków środowiska, np. Gastrodol C zawierający otoczkowany maślan sodu, który wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Monitoruj stan zdrowia swoich zwierząt. Obserwuj cielęta i zwracaj uwagę na jakiekolwiek oznaki niepokojące, takie jak brak apetytu, zmiana zachowania czy opuchlizna brzucha.

Pamiętaj, że wzdęcie u cielaka to poważny stan, który wymaga natychmiastowej interwencji weterynaryjnej. Fachowiec będzie w stanie zdiagnozować przyczynę wzdęcia i wdrożyć odpowiednie działania, takie jak podanie leków lub przeprowadzenie procedury odgazowania. Niezwłoczne działanie jest kluczowe dla zwiększenia szans na powodzenie leczenia i przeżycie cielaka.