Mask Group 40@2x

HORSEMIX STALLION

HORSEMIX STALLION

HORSEMIX STALLION
Wspieranie przygotowań do reprodukcji Konie sportowe Ogiery użytkowane w hodowli

Właściwości

HORSEMIX STALLION to preparat przeznaczony dla ogierów użytkowanych sportowo i reproduktorów. Witaminy i składniki mineralne dobrane w optymalnych poziomach i proporcjach pozwalają pokryć wysokie zapotrzebowanie przy dużych wysiłkach, zwiększają wydolność i pozwalają na utrzymanie konia wyczynowego (i jego mięśni) w optymalnej kondycji. U reproduktorów wpływają na prawidłowe funkcjonowanie jąder oraz wysoką jakość nasienia.

Instrukcja stosowania

Proszek:
należy zmieszać z poranną dawką paszy treściwej
    20g (4 miarki) na konia dziennie
    20-30g (4-6 miarek) na konia dziennie - w przypadku, gdy ogier jest równocześnie intensywnie użytkowany w sporcie i w hodowli
    30-40g (6-8 miarek) na konia dziennie - w przypadku, gdy preparat jest jedynym dodatkiem uzupełniającym do dawki złożonej z siana i owsa
Tabletki:
    12 tabletek na konia dziennie
Zalecany czas stosowania: w okresach aktywności reprodukcyjnej.

Preparat nie zawiera żadnych substancji wymienionych na liście substancji zakazanych - FEI  Equine Prohibited Substances List (EPSL).