Mask Group 40@2x

Dolmix BM RE

Dolmix BM RE

worek_dolmix_niebieski_krowa
Mieszanka paszowa uzupełniająca
dla krów mlecznych

Właściwości

Stosowana w odpowiednich ilościach w pełni pokrywa podstawowe potrzeby bytowe i produkcyjne, ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów.

Instrukcja stosowania

W zależności od wydajności mlecznej
80-120 g na krowę/dziennie