Mask Group 40@2x

Dolmix BM p RE

Dolmix BM p RE

worek_dolmix_niebieski_krowa
Mieszanka paszowa uzupełniająca
dla krów mlecznych w okresie laktacji

Właściwości

Stosowana w odpowiednich ilościach w pełni pokrywa podstawowe potrzeby bytowe i produkcyjne krów w laktacji, ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów.

Instrukcja stosowania

100 g na krowę/dzień