Mask Group 40@2x

Odrobaczanie świń

Odrobaczanie świń

Odrobaczanie świń

Obecność pasożytów u świń wpływa nie tylko na zły stan zdrowia zwierząt, ale również wiąże się ze spadkiem opłacalności produkcji. Pasożyty wywołują wiele problemów związanych z obniżoną wydajnością, niższymi przyrostami masy ciała oraz gorszym przyswajaniem składników pokarmowych, a tym samym większym zużyciem paszy. Mogą również zwiększać zachorowalność na inne choroby i być niebezpieczne także dla ludzi. Ograniczanie zakażeń pasożytami powinno obejmować między innymi systematyczne odrobaczanie świń.

Diagnostyka występowania pasożytów u świń

Rozpoznanie choroby pasożytniczej u świń nie jest proste. Zarażone zwierzęta zwykle nie wykazują żadnych objawów choroby. Bardzo często jedynym przejawem jest zahamowanie wzrostu. Obecność inwazji pasożytniczej mogą potwierdzić wyłącznie badania laboratoryjne kału lub krwi. Świnie mogą być żywicielami wielu gatunków pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Odrobaczanie i higiena

Zapobieganie zakażeniom pasożytami powinno być oparte na systematycznym odrobaczaniu świń w poszczególnych grupach technologicznych oraz szeregu działań uniemożliwiających kontakt zwierząt z formami inwazyjnymi pasożytów. Do źródeł pasożytów możemy zaliczyć inne zwierzęta, ściółkę, a nawet paszę, która nieprawidłowo przechowywana i zabezpieczona może być zanieczyszczona formami rozwojowymi pasożytów. Odrobaczanie prosiąt jest skuteczne tylko wtedy, jeżeli zostanie przeprowadzone w sposób uniemożliwiający ponowne zarażenie. Warto podkreślić, że jedna nieodrobaczona świnia w grupie może przyczynić się do szybkiego nawrotu choroby i ponownego zarobaczenia wszystkich przebywających z nią zwierząt.

Rozpoznanie choroby pasożytniczej

W przypadku rozpoznania choroby pasożytniczej powinno zastosować się specjalistyczny środek, który ma na celu przerwać łańcuch zakażeń oraz zapobiec gromadzeniu się jaj w miejscach przebywania zwierząt. Zniszczenie źródła zarażenia w pomieszczeniach dla zwierząt oraz na wybiegach można osiągnąć poprzez ich gruntowne oczyszczanie i odkażanie. Wydalanie jaj pasożytów może być aktywne do 7 dni po rozpoczęciu leczenia, dlatego konieczne jest systematyczne sprzątanie odchodów zwierząt oraz ściółki, aby nie stały się one przyczyną zarażenia. Wyróżnia się trzy metody dezynfekcji pomieszczeń dla świń: fizyczną, biologiczną i chemiczną.

Metody odrobaczania świń

Można odrobaczać całe stado w określonych odstępach czasu lub stosować odrobaczanie dla poszczególnych grupy technologicznych. Knury powinny być odrobaczane 2-3 razy do roku. Z kolei lochy każdorazowo, zanim zostaną wprowadzone na porodówkę (czyli około 7-10 dni przed planowaną datą porodu). Odrobaczanie prosiąt to jeden z zabiegów profilaktycznych, który można wykonać około 10-12 tygodnia życia. Warunkiem dobrego stanu zwierząt jest także zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych.

Preparaty odrobaczające

Na rynku dostępnych jest wiele środków odrobaczających. Preparaty stosowane do zwalczania pasożytów wewnętrznych świń mogą być podawane w wodzie, w paszy oraz drogą iniekcyjną. Forma zastrzyków jest najskuteczniejsza, ponieważ daje pewność, że odrobaczeniu zostały poddane wszystkie sztuki. Czym powinien charakteryzować się dobry środek przeciwpasożytniczy? Aby leczenie przyniosło oczekiwane rezultaty, ważne jest, aby zastosować lek skierowany przeciwko danemu gatunkowi pasożyta. Składnikami leków odrobaczających są substancje z różnych grup chemicznych, które z uwagi na zróżnicowanie systematyczne, mogą działać zwykle tylko dla szczegółowo określonych grup pasożytów. Na przykład niektóre środki działają tylko na glisty, podczas gdy pozostałe nicienie są na nie odporne. Dlatego tak istotny jest dobór odpowiedniego preparatu.

Preparat wspomagający DiatoFos

Najlepszym wsparciem w zwalczaniu pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych jest DiatoFos. Preparat eliminuje także larwy much i innych owadów. Dzięki starannie dobranym naturalnym składnikom pomaga organizmowi pozbyć się toksyn. DiatoFos przyczynia się do utrzymania właściwego poziomu higieny w paszociągach. Dodatek substancji resorbujących wilgoć i amoniak umożliwia stworzenie zdrowego środowiska dla bytowania zwierząt. Główny składnik preparatu – amorficzna ziemia okrzemkowa – jest źródłem naturalnego, łatwo przyswajalnego krzemu, który zapewnia idealny stan racic, skóry, kości, ścięgien oraz szybsze gojenie ran.