Mask Group 40@2x

Najważniejsze etapy w produkcji towarowej jaj

Najważniejsze etapy w produkcji towarowej jaj

Założeniem towarowej hodowli drobiu nieśnego jest uzyskanie maksymalnej ilości jaj odpowiedniej jakości przy możliwie najniższym wskaźniku zużycia paszy przez nioski. Osiągnięcie tego celu zależy od czynników, takich jak żywienie, program świetlny, temperatura otoczenia, a także potencjał produkcyjny określony genetycznie. W dzisiejszym artykule scharakteryzujemy krytyczne momenty w tym procesie, które mogą wpływać na stan produkcji, zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Podpowiemy również, co należy zrobić, aby uniknąć błędów w cyklu hodowlanym kur niosek.

Zakup piskląt jednodniowych o dobrym materiale genetycznym

Sukces hodowlany determinowany jest w dużej mierze przez dobór materiału genetycznego użytkowanego w hodowli. Należy wykorzystywać rasy o bardzo wysokiej nieśności, których przedstawicielki pobierają stosunkowo mało paszy. Kury typu nieśnego wcześnie dojrzewają płciowo i w wieku 140-150 dni rozpoczynają nieśność, osiągają bardzo dobre wyniki zapłodnienia i wylęgu. Kury te nie mają instynktu wysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Do produkcji jaj konsumpcyjnych używa się najczęściej mieszańców towarowych, które w cyklu trwającym powyżej 60 tygodniu znoszą ok. 350 jaj. Zakup seksowanych kurek zmniejsza znacznie koszty utrzymania i nie naraża na wydatki związane z żywieniem zbędnych w produkcji kogutów.

Zasiedlenie kurnika

Przy wprowadzaniu nowych ptaków do kurnika powinniśmy kierować się zasadą „całe pomieszczenie puste – całe pomieszczenie pełne”. Przed wstawieniem piskląt niezbędne jest czyszczenie i dezynfekcja budynków po poprzednim cyklu produkcyjnym. Prawidłowe przygotowanie pomieszczeń przed zasiedleniem wpływa na wyniki odchowu ptaków. Ważne jest przestrzeganie kolejności wykonywanych prac, jak również sposób ich przygotowania. Aby uniknąć zbyt dużych rozbieżności w pomiarach parametrów hodowlanych, ważne jest, aby wszystkie kury w stadzie były w tym samym wieku i pochodziły z jednej fermy. 

Plan wychowu

Tradycyjne utrzymanie kur nieśnych obejmuje wychów i okres nieśności. Poprzez odpowiednie postępowanie z pisklętami i zapewnienie im właściwych warunków środowiskowych można w tym czasie odchować dobrej jakości młode kury. Nie dowiedziono zbyt dużego związku między masą ciała kurek jednodniowych a kur w 18. tygodniu życia, stąd wniosek, że efekt ten zależy od odpowiedniego zarządzania produkcją w okresie wychowu. O wynikach produkcji decyduje w głównej mierze kondycja kur pod koniec okresu wychowu. Szczególnie istotnym aspektem jest ich masa ciała. Prawidłowy plan wychowu kur obejmuje opracowanie harmonogramu uwzględniającego czynności takie jak program świetlny, szczepienia oraz kontrola wychowu. Znając masę ciała i rozwój szkieletu na podstawie regularnie wykonywanych pomiarów, można wnioskować o ogólnej kondycji danego ptaka i jego predyspozycji do nieśności. 

Pierwszy etap wychowu

Wczesny okres wzrostu jest krytyczny, ponieważ determinuje ostateczną masę ciała kurek. Konieczne jest również zadbanie o zdrowotność stada, między innymi poprzez planowanie szczepień. Pozwala to uniknąć zbyt dużego odsetka śmiertelności. Pierwszy okres odchowu piskląt charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem i rozwojem tkanek i kośćca. Następuje wymiana puchu pisklęcego na pióra. Żywienie to pasze o wysokim poziomie białka i energii, dostarczające łatwo przyswajalnych aminokwasów egzogennych, w tym bardzo ważnych metioniny i cysteiny. Na pierwszy etap wychowu kurcząt, przeznaczonych na nioski jaj konsumpcyjnych polecamy mieszankę Dolmix DNT 2,5% odchów I, która w pełni pokrywa zapotrzebowanie intensywnie rosnących piskląt. Stosowanie preparatu przyczynia się do osiągnięcia dojrzałości płciowej w optymalnym czasie i odpowiedniej wadze przy niższym zużyciu paszy. Dolmix DNT 2,5% odchów I dostarcza niezbędne składniki mineralno-witaminowe, enzymy (ksylanaza, beta-glukanaza, fitaza) i aminokwasy. Zawiera muszle ostryg jako jedno ze źródeł wapnia. Dodatek mieszanki w paszy gwarantuje:

  • prawidłowe wykształcenie kośćca,
  • właściwy rozwój tkanek,
  • podwyższenie strawności białka paszowego,
  • zwiększenie dostępności energii z paszy,
  • lepszą przyswajalność składników paszy,
  • wzmocnienie odporności,
  • bardzo dobre wykształcenie kosmków jelitowych oraz żołądka mięśniowego.

Aby  zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i zwiększyć przyswajalność składników warto sięgnąć po preparaty, które mają w swoim składzie probiotyk i prebiotyk. Dobrym wyborem jest Dolmix Probiotic D, który przyczynia się do zasiedlenia jelit młodych ptaków prawidlową mikroflorą, dzięki czemu wzmacnia ich odporność i pomaga uniknąć zaburzeń trawiennych. 

Stymulacja rozwoju układu rozrodczego

Na tym etapie należy dążyć do wyrównania stada pod względem wzrostu, wówczas kury wchodzą w nieśność i osiągają szczyt produkcyjności niemalże jednocześnie, co znacznie ułatwia ich żywienie i pielęgnację. Aby zapobiec przedwczesnemu dojrzewaniu płciowemu, należy stosować krótki dzień świetlny. Kury rozpoczynają nieśność po dostarczeniu do organizmu odpowiedniej ilości energii, co możemy regulować za pomocą programu żywieniowego. Drugi okres odchowu, podczas którego u kurcząt następuje rozwój organów wewnętrznych aż do pełnej dojrzałości organizmu, w tym układu rozrodczego. Należy wprowadzić żywienie o odpowiednio niższych parametrach, zabezpieczające jednak podaż witamin, mikro- i makroelementów oraz aminokwasów. Szesnasty tydzień to czas przenoszenia młodych kurek z wychowalni do hali produkcyjnej. Przez okres ok. trzech tygodni stymulowane są do rozpoczęcia składania jaj za pomocą żywienia paszą przednieśną, o bardziej skoncentrowanym składzie z podniesioną zawartością wapnia. Jednocześnie wydłużany jest dzień świetlny (pobudzanie przysadki mózgowej do wydzielania hormonalnego). Na drugi okres odchowu kurcząt, przeznaczonych na nioski jaj konsumpcyjnych polecamy Dolmix DNT 2% odchów II – mieszankę o składzie idealnie dostosowanym do wymogów młodych organizmów. Preparat przyczynia się do odpowiedniego wykształcenia organów wewnętrznych, zapewnia prawidłowy rozwój układu rozrodczego i optymalny przyrost masy ciała. Dzięki niemu Twoje stado osiągnie wysoką produkcyjność. 

Okres nieśności

Dziewiętnasty tydzień uważany jest za początek użytkowania nieśnego kur, którego szczyt przypada między 6. a 8. tygodniem nieśności. Żywienie należy prowadzić z uwzględnieniem aktualnego poziomu produkcji stada, masy ciała i wieku kur, kierunku użytkowości, rasy oraz systemu utrzymania. Należy dbać o zbilansowanie białka, energii, aminokwasów egzogennych, witamin i składników mineralnych. Pozwala to na uzyskanie wysokiej jakości jaj oraz zdrowego, wysokoprodukcyjnego stada. Bardzo ważny jest sposób suplementacji wapnia (1/3 kreda pastewna plus 2/3 mielone muszle ostryg) gwarantujący twarde, dobrze wykształcone skorupy. Od 19. tygodnia życia do końca okresu nieśności zalecamy stosowanie preparatu Dolmix DNT 2% nieśność, który idealnie odpowiada na zapotrzebowanie kur nieśnych. Mieszanka zapewnia zwiększenie wydajności nieśnej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paszy. Jaja znoszone przez Twoje kury będą najwyższej jakości, z atrakcyjnie wybarwionymi żółtkami i twardymi, prawidłowo wykształconymi skorupami. Dolmix DNT 2% nieśność wzmacnia układ odpornościowy i pokarmowy, a także ogranicza występowanie stresu cieplnego. Dostarcza wysoko przyswajalny wapń (pochodzący m.in. z muszli ostryg), który jest równomiernie wchłaniany w organizmie również w nocy.

Wysokie wyniki produkcji

Dobre praktyki w zakresie dobrostanu kur nieśnych są nie tylko zgodne z etycznymi standardami, ale również przyczyniają się do uzyskiwania wyższej jakości jaj. Prawidłowe żywienie niosek powinno pokryć potrzeby bytowe, które zależą w głównej mierze od masy ciała ptaka, oraz potrzeby produkcyjne, zależne od intensywności produkcji. Bardzo ważne jest odpowiednie zbilansowanie mieszanek, przede wszystkim wzbogacenie ich o aminokwasy egzogenne, których niedobór wpływa na wysokość produkcji oraz jakość jaj. W żywieniu niosek bardzo ważny jest poziom wapnia w paszy, który w zależności od etapu chowu decyduje o jakości skorupy jaja, determinuje owulację i przyczynia się do prawidłowego rozwoju kośćca. Przestrzeganie kilku kluczowych zasad i skupienie się na krytycznych momentach produkcji gwarantuje sukces hodowlany.