Mask Group 40@2x

Najczęstsze choroby kurczaków

Najczęstsze choroby kurczaków

Każdy hodowca drobiu rzeźnego musi zdawać sobie sprawę z zagrożenia jakim są potencjalne choroby kurcząt, których występowanie w znacznym stopniu obniża wydajność produkcji. W tym artykule przybliżymy przyczyny najczęstszych dolegliwości kurcząt brojlerów. Podpowiemy również, jak rozpoznać charakterystyczne objawy i przede wszystkim jak wyeliminować czynniki chorobotwórcze. Drób hodowlany może cierpieć na różnego rodzaju choroby o podłożu bakteryjnym, pasożytniczym i wirusowym.

Choroby bakteryjne i grzybicze

Powszechne w hodowli drobiu są choroby, takie jak tyfus kur, salmonelloza, pastereloza czy gruźlica. W tym przypadku drobnoustroje wnikają przez układ oddechowy i pokarmowy, powodując brak apetytu. Przy tego typu schorzeniach mogą wystąpić ostre biegunki, gorączka i duszności. Zalecane jest wówczas stosowanie mieszanek paszowych, które wiążą toksyny grzybowe oraz zapobiegają zatruciom pleśnią np. Dolsorb SM. Przeciwdziałają one kolonizacji jelit przez szkodliwe bakterie, zwiększają odporność, a tym samym wpływają na wyższe przyrosty i bardziej efektywne wykorzystanie paszy.

Choroby wywołane przez wirusy

Rzekomy pomór drobiu, grypa ptaków oraz zakaźne zapalenie krtani i oskrzeli należą do najczęściej występujących chorób wirusowych drobiu. Drogą zarażenia jest układ oddechowy i pokarmowy. Ściółka, woda, pasza i wyposażenie kurników stanowią wtórne źródła infekcji. Wśród podstawowych objawów chorobowych wyróżniamy porażenie nóg i skrzydeł, kaszel, duszności, a także symptomy ze strony przewodu pokarmowego. Apatia i ogólne osłabienie zmniejszają wówczas zdolności produkcyjne.

Choroby pasożytnicze

Najczęstszą chorobą pasożytniczą drobiu jest kokcydioza. Podłożem do rozprzestrzeniania się kokcydiów w środowisku są nieodpowiednie warunki zootechniczne. Najbardziej charakterystyczne objawy to biegunka (często z domieszką krwi), matowe upierzenie i brak apetytu prowadzący do utraty masy ciała. Pomocna w zwalczaniu kokcydiów oraz profilaktyce będzie uzupełniająca mieszanka paszowa KokciFos, która ogranicza namnażanie pierwotniaków. Zwiększa także ogólną odporność na infekcje bakteryjne, grzybowe i wirusowe. Można ją stosować również jako wsparcie antybiotykoterapii w każdym okresie odchowu, ponieważ nie wymaga okresu karencji. W celu zapobiegania kokcydiozie można szczepić brojlery, jednocześnie podając im w paszy kokcydiostatyki.

Jeśli zaobserwujesz objawy, takie jak niepokój, drapanie się i zahamowanie wzrostu, może to wskazywać na obecność pasożytów zewnętrznych.  Na rynku dostępne są produkty wspomagające ich zwalczanie np. Diatomit. Preparat ten w bezpieczny dla środowiska sposób pozbywa się ptaszyńców, piórojadów i pcheł, a także eliminuje jaja i larwy much oraz innych owadów.

Podnoszenie odporności ptaków

Właściwa profilaktyka, polegająca na stosowaniu specjalnych dodatków paszowych dla drobiu i utrzymywaniu higieny na wysokim poziomie, znacząco podnosi odporność ptaków. Zachowanie dobrostanu zwierząt, polegające na prawidłowym odżywianiu, zapewnieniu właściwego środowiska bytowania oraz skutecznej prewencji, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób, co bezpośrednio podnosi wydajność produkcji.