Mask Group 40@2x

Jak karmić owce – wszystko o żywieniu owiec

Jak karmić owce – wszystko o żywieniu owiec

Żywienie owiec ma ogromny wpływ na rozwój zwierząt i ich zdrowie, a to z kolei przekłada się na jakość wytwarzanych z tej hodowli produktów. Hodowcy powinni więc sięgać po odpowiednie, jakościowe pasze i stosować odpowiednie racje pokarmowe. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, z których dowiesz się, jak karmić owce.

Co jedzą owce?

Żywienie owiec opiera się o szeroką gamę produktów, które pozwalają zwierzętom rozwijać się, wzrastać, utrzymać odpowiednią masę i stan zdrowia. Co jedzą owce? Zwierzęta te żywią się pokarmami roślinnymi – głównie zielonkami, sianem, roślinami okopowymi i zbożem. Poza tym dostępne są mieszanki paszowe – zwykle zawierają owies, jęczmień, pszenicę, groch, otręby, kukurydzę, pokrzywy, zioła, wytłoki (np. lniane, z rzepaku). Oczywiście im bardziej ekologiczne i zbilansowane pasze, tym lepiej. Warto, aby zawierały znaczny procent tłuszczów i białka, a przy tym były wzbogacone o odpowiednią dawkę minerałów.

Jak karmić owce – różnice zależnie od wieku

Hodowla jagniąt i owiec wymaga odpowiedniego doboru pokarmów, a przy tym bardzo ważne jest uwzględnienie wieku zwierząt. Jak karmić owce?

  • Karmienie owiec po wykocie – dobór pasz po porodzie dla maciorek karmiących powinien być szczególnie przemyślany, by zapewnić wysoką wydajność mleka w całym okresie laktacji. Poleca się stosowanie wysokiej jakości siana, sianokiszonek ,kiszonek z kukurydzy, roślin okopowych. Istotne są zbilansowane dawki energetyczno-białkowe, a do tego warto koniecznie stosować także dodatki mineralne i witaminowe.
  • Karmienie małych owiec – przez pierwsze tygodnie jagnięta żywią się mlekiem matki, a jeśli okaże się to niewystarczające, stosuje się dokarmianie preparatami mlekozastępczymi. Po ok. 3 tygodniach wydziela się karmniki dla jagniąt, gdzie poznają one ziarna (głównie owies). Później wdrażane są inne pasze, które powinny być bardzo dobrej jakości, co przełoży się na odpowiedni odchów jagniąt.
  • Kamienie owiec dorosłych – urozmaicone pasze sprzyjają prawidłowemu rozwojowi zwierząt. Najlepiej, by były one obfite w rośliny zielone, siano, kiszonki, zboża, zioła i wzbogacone minerałami.

Racje żywieniowe owiec

Zacznijmy od pojenia owiec. Należy to czynić 2 razy dziennie – zwykle przed odpasem rannym i po odpasie wieczornym. Dobowe zapotrzebowanie dorosłej owcy na wodę zimą sięga około 2 litrów, z kolei latem wynosi nawet 5 litrów.

Owce nie mają dużych wymagań paszowych, ponieważ posiadają silnie rozbudowany przewód pokarmowy. W lecie kluczową rolę w żywieniu owiec odgrywa pastwisko. Do wypasu owiec sprawdzają się lucerniki, koniczyniska, ścierniska i pola (np. po zbiorach ziemniaków czy buraków), a także pastwiska przygodne (skarpy, tereny rolnicze, przydrożne rowy, sady, tereny po wypasie bydła itp.). Latem 85% paszy należy do zielonej żywności.

Zimą natomiast stosuje się jakościowe pasze, a ich ilość stosuje zgodnie z zaleceniami producenta. Owce dorosłe karmi się wówczas 2 razy na dobę (rano i popołudniu), serwując po połowie dobowej racji żywieniowej pasz treściwych i soczystych, a także po 1/3 porcji siana. Wieczorem owcom serwuje się resztę siana i słomę na zakładkę.