O nás

O nás

O firmě

Jsme polská firma vyrábějící premixy, doplňková krmiva a mléčné náhražky pro zvířata.
Na trhu krmiv působíme již řadu let a nabízíme produkty nejvyšší kvality, vyvinuté za účasti specialistů na výživu zvířat, veterinářů a technologů.
Díky dlouholetým zkušenostem s prací se zvířaty víme, jak důležitá je profylaxe, jak moc záleží na správné výživě a celkově dobrém stavu zvířat. Premixy, doplňková krmiva a mléčné náhražky pro přežvýkavce, prasata, drůbež a kožešinová zvířata, jsme schopni vyrábět v nejvyšší kvalitě, především díky nejnovějším poznatkům a technologiím, které jsou navíc přizpůsobené aktuálním chovatelským potřebám.

Nejsme velkým koncernem, takže jsme schopni efektivně vést naše podnikání. Jsme flexibilní, dokážeme rychle reagovat na požadavky našich klientů a snažíme se naslouchat veškerým jejich potřebám.

Námi nabízené produkty jsou vyráběny z nejlepších dostupných surovin, které splňují přísné požadavky na kvalitu a zaručují jejich maximální vstřebatelnost: obsahují vitamíny, makro a mikročástice

v anorganické i organické formě, aminokyseliny, enzymy, extrakty a také probiotika. Suroviny, které získáváme od renomovaných dodavatelů z Polska a z celého světa. jsou podrobně kontrolovány v naší laboratoři.

Výroba probíhá v podnicích vybavených moderními výrobními linkami a na kvalitu dohlíží odborný personál prostřednictvím specializovaného kontrolního systému.

Naše společnost působí na trhu s krmivy již více než čtvrt století. Dokážeme konkurovat mnoha subjektům, zejména pak zahraničním, a to především kvalitou produktů, spolehlivostí a také flexibilitou. Díky tomu dokážeme o tom přesvědčit i vás.

To ve výsledku znamená, že poptávka po našich produktech neustále roste, a to jak v Polsku, tak i v zahraničí,

a DOLFOS si lidé často spojují s řešeními stávajících nutričních problémů, se zlepšováním zdraví, celkově dobrým stavem zvířat a také se zvyšováním efektivity výroby, která se vyplatí každému.

předseda představenstva
dok. vet. med. Adam Piotrowicz

2022_09_08_MEDIOVO_Dolfos_krówki_KOMPLET-64

Naše mise

Naším posláním je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné produkty, které zlepší zdraví a pohodu zvířat. Naším cílem je garantovat našim zákazníkům zvýšení efektivity výroby s výrazným zlepšením její ziskovost.

Certifikáty

Politika kvality

Vytváření a udržování image společnosti identifikované s:
 • spolehlivost a dochvilnost,
 • inovace,
 • podpora výzkumných jednotek,
 • vysoká kvalita a stabilita vyráběných produktů,
 • zdraví a bezpečnost, připravenost neustále plnit naše potřeby,
 • požadavky a očekávání zákazníky.
Chápeme, že zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků má zásadní vliv na zdraví spotřebitelů a posílení naší pozice na trhu. Proto díky analýze hrozeb, identifikaci a sledování kritických kontrolních bodů a dodržování zákonných požadavků eliminujeme potenciální i aktuální ohrožení zdraví.
Politiku společnosti hodláme realizovat dosažením následujících strategických cílů:
 • neustálý zájem o kvalitu a bezpečnost výrobků,
 • zavádění inovativních řešení v oblasti výživy zvířat,
 • zlepšení zdrojů infrastruktury,
 • posílení pozice společnosti na trhu,
 • zlepšení organizace práce a zvýšení povědomí o kvalitě zaměstnanců a neustálé zvyšování jejich kvalifikace,
 • neustálý zájem o zdraví a bezpečnost při práci a o životní prostředí. 
Naše Politika jakosti byla formulována za přímé účasti managementu, což zajišťuje její pochopení a přizpůsobení příslušným úrovním organizace. Zavazuji všechny zaměstnance společnosti, aby vynaložili veškeré úsilí k naplňování Politiky jakosti a na jejím základě vypracovaných cílů jakosti, jejichž plnění bude systematicky sledováno při interních auditech. a manažerské posudky.

Politika kvality

Vytváření a udržování image společnosti identifikované s:
 • spolehlivost a dochvilnost,
 • inovace,
 • podpora výzkumných jednotek,
 • vysoká kvalita a stabilita vyráběných produktů,
 • zdraví a bezpečnost, připravenost neustále plnit naše potřeby,
 • požadavky a očekávání zákazníky.
Chápeme, že zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků má zásadní vliv na zdraví spotřebitelů a posílení naší pozice na trhu. Proto díky analýze hrozeb, identifikaci a sledování kritických kontrolních bodů a dodržování zákonných požadavků eliminujeme potenciální i aktuální ohrožení zdraví.
Politiku společnosti hodláme realizovat dosažením následujících strategických cílů:
 • neustálý zájem o kvalitu a bezpečnost výrobků,
 • zavádění inovativních řešení v oblasti výživy zvířat,
 • zlepšení zdrojů infrastruktury,
 • posílení pozice společnosti na trhu,
 • zlepšení organizace práce a zvýšení povědomí o kvalitě zaměstnanců a neustálé zvyšování jejich kvalifikace,
 • neustálý zájem o zdraví a bezpečnost při práci a o životní prostředí. 
Naše Politika jakosti byla formulována za přímé účasti managementu, což zajišťuje její pochopení a přizpůsobení příslušným úrovním organizace. Zavazuji všechny zaměstnance společnosti, aby vynaložili veškeré úsilí k naplňování Politiky jakosti a na jejím základě vypracovaných cílů jakosti, jejichž plnění bude systematicky sledováno při interních auditech. a manažerské posudky.